ATBALSTI

SUVENĪRI

Atbalstīt Likteņdārza tapšanu var - arī iegādājoties Likteņdārza suvenīrus - priekšmetus ar Likteņdārza simboliku - pastkartes, lietussargus, atstarotājus, krūzes, lineālus, magnētiņus u.c. Informāciju par ienākumiem no suvenīru tirdzniecības skatīt šeit. Ienākumi, kas tiek iegūti no suvenīru pārdošanas, tiek ieguldīti dārza tapšanā.

Likteņdārza suvenīri nopērkami -

Koknesē

Kokneses tūrisma centrā Koknesē, Melioratoru ielā 1

Sezonas laikā - Likteņdārzā uz vietas un Kokneses pilsdrupās

Liepājā

"Liepājas muzeja" Filiālē "Liepāja okupāciju režīmos" Liepājā, K. Ukstiņa ielā 7/9

Rīgā

Fonda birojā Rīgā, Lāčplēša ielā 75 - III

CITAS IESPĒJAS

Vilis Vītols, Kokneses fonda dibinātājs

Mums neiet viegli šodien, bet mēs neatlaidīgi un neatgriezeniski turpināsim celt Likteņdārzu - ar jūsu palīdzību. Centīsimies to nobeigt kā dāvanu Latvijai 100 gadu jubilejā. Ja tas arī mums neizdotos laikā, nebēdāsimies. Rīgas Pētera baznīcu līdz torņa nobeigšanai cēla 282 gadus. Mums noteikti izdosies ātrāk.

J. Ruņģis, LAAJ priekšsēd., PBLA valdes loceklis LAAJ prezidijs ir nolēmis atzīmēt apvienības 60. gadu dibināšanas jubileju ar $A6 000 (ap 3 000 latu) ziedojumu Likteņdārzam. Esam daļa no tālu izkaisītās latviešu tautas, kura tik zīmīgi tiek pieminēta šai svētā atmiņu vietā. Ceram, ka citas organizācijas plašā pasaulē arī atzīmēs savas lielās jubilejas ar devumu Likteņdārzam.

LIKTEŅDĀRZA KARTE

Atbalstītāji: