ĢEO Karte

Kā strādā karte?

Likteņdārza virtuālā karte ir SIA „Metrum” padomes priekšsēdētāja Edgara Šīna ideja un SIA „Metrum” ziedojums Likteņdārzam. Katru gadu sezonas beigās mērījumi tiek aktualizēti. Karte ļauj apskatīt Likteņdārzā iestādīto koku izvietojumu un sekot dārza izveides procesam no putna lidojuma, kā arī iegūt informāciju par objektiem un atbalstītājiem. Kartei ir četras daļas.

1. Karte - te notiek pārvietošanās pa Likteņdārza teritoriju un izvēlēto karšu slāņu aplūkošana. Izmantojot attiecīgos rīkus no rīkjoslas, jums ir iespēja saņemt informāciju par Likteņdārza objektiem. Kartes leģendā norādīti pieejamie karšu slāņi un to apzīmējumi. Karšu slāņu attēlojums mainās atkarībā no izvēlētā kartes mēroga un ir redzams tikai pie lielāka vai mazāka palielinājuma. Ieslēdzot un atslēdzot atsevišķus datu slāņus, ir iespējams aplūkot Likteņdārza teritoriju dažādos laika posmos. 

2. Rīkjosla - izmantojot rīkjoslā piedāvātos rīkus, notiek pārvietošanās pa karti un informācijas ieguve par ziedotājiem un Likteņdārza objektiem. Rīkjoslas apzīmējumu un aprakstu saraksts skatāms šeit.

  

3. Kartes leģenda, kurā uzskaitīti pieejamie karšu slāņi un to apzīmējumi. Karšu slāņu attēlojums mainās atkarībā no izvēlētā kartes mēroga un ir redzami tikai pie lielāka vai mazāka palielinājuma. Ieslēdzot un atslēdzot atsevišķus datu slāņu iespējams aplūkot Likteņdārza teritoriju dažādos laika posmos.   

4. Pārskata karte - pārvietojot peli uz interesējošo vietu ekrānā, var palielināt vai samazināt attēlu. Izvēloties „Informācija par objektu” un „uzkliķškinot” uz kādu no Likteņdāzra objektiem, atveras rezultātu logs, kurā uzskaitīti objekti, par kuriem iespējams iegūt plašāku informāciju. "Uzklikšķinot” uz objektiem no saraksta, atkarībā no objekta tipa (koki, akmeņu krāvums, lielie ziedojuma objektu) zem kartes loga atvērsies informācijas logs par izvēlēto objektu. Ja izvēlētais objekts būs „Sirmais saulriets (akmeņu krāvums)”, atvērsies saraksts ar ziedotājiem, kas ziedojuši akmeni Likteņdārza akmeņu krāvumam. Sarakstu iespējams pārlūkot alfabētiskā secībā, vai meklēt interesējošo ziedotāju.

Atbalstītāji: