Bruģakmeņi

BRUĢAKMEŅI

 

Jums ir iespēja atbalstīt Likteņdārza tapšanu, ziedojot 10 EUR par vienu bruģakmeni Likteņdārza Ābeļu alejas ceļa izveidei. Šo dziļi simbolisko astoņus metrus plato un vairāk nekā 200 metru garo ceļu ir iecerēts noklāt ar vairāk nekā 113 000 pelēkiem no Latvijas laukakmeņiem zāģētiem bruģakmeņiem, uz kuru virsmām tiks iegravēti to cilvēku vārdi, kas iesaistīties "Likteņdārza draugu alejas" akcijā. Akcija notiek sadarbībā ar interneta portālu www.draugiem.lv.

Akcijas noteikumi:

Ziedojot 10 EUR, Likteņdārza Ābeļu alejā tiks iebūvēts viens akmens ar ziedotāja izvēlētu vārdu un uzvārdu - ne vairāk kā 3 vārdi (divi vārdi un viens uzvārds vai viens vārds un divi uzvārdi vienai personai) jeb 33 rakstu zīmes (ieskaitot atstarpes) trīs rindās (ne vairāk kā 11 rakstu zīmes katrā rindā), tikai latīņu burti. 

Viens ziedotājs var ziedot vairākas reizes un ieguldīt alejā vairākus bruģakmeņus.

Šobrīd ir iebruģēti 13 275 bruģakmeņi, kas ir ap 29.5 metri jeb ap 15% no bruģakmens ceļa. Ziedojot par bruģakmeni līdz 2016. gada 1. aprīlim, tas tiks iebruģēts šā gada pirmajā iebruģēšanā - maijā/jūnijā.

Likteņdārza veidotāji patur tiesības neapstiprināt gravējamo vārdu, ja tas ietvers nevis korektu vārdu un uzvārdu, bet, piemēram, uzņēmuma nosaukumu, komerciālu reklāmu, vairāku cilvēku vārdus, vietas nosaukumus, nepieklājīgu vai divdomīgu tekstu.

Vienu reizi ziedotājam, kurš būs izvēlējies noteikumiem neatbilstošu vārdu, tiks dota iespēja to mainīt. Ja tas netiks izdarīts, bruģakmens būs bez gravējuma.

Ziedotājs bruģakmeni var izvēlēties arī bez gravējuma.

***

Akcija notiek Likteņdārza oficiālajā lapā http://www.draugiem.lv/liktendarzs. 

Atbalstīt ar savu bruģakmeni aicinām arī, ziedojot 10 EUR Likteņdārzā uz vietas vai ieskaitot "Kokneses fonda" norēķinu kontā -

Nodibinājums "Kokneses fonds"
Adrese: Lāčplēša 75 - III, Rīga, LV-1011
Reģistrācijas numurs: 40008092535
Konta numurs: LV10 UNLA 0050 0068 7884 4
Banka: AS SEB Banka
SWIFT: UNLALV2X
 

Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt, kas tas ir ziedojums par bruģakmeni, kā arī vārdu un uzvārdu, kas paredzēts uz bruģakmens. Tā kā pēc pārskaitījuma saņemšanas mums nav iespējas ar Jums sazināties, tad gadījumos, kad uzraksts nebūs saskaņā ar akcijas noteikumiem, bruģakmens būs bez gravējuma.

Bruģakmens ziedotāju sarakstu skatīt šeit. Šajā sarakstā redzami tie atbalstītāji, kas ziedojuši par bruģakmeni Likteņdārzā uz vietas vai arī pārskaitījuši ziedojumu uz Fonda norēķinu kontu. Šos ziedotājus Fondam ir iespēja identificēt un norādīt kā atbalstītājus.

Ja esat ziedojuši par bruģakmeni ar SMS, tad Jūsu vārda šajā sarakstā nav, jo mobilo telefonu operatoriem nav tiesību izpaust ziņas par saviem klientiem. Bruģakmens ar Jūsu izvēlētu uzrakstu ir redzams www.draugiem.lv/liktendarzs, kā arī pēc iebruģēšanas - Likteņdārzā uz vietas.  

CITAS IESPĒJAS

Vilis Vītols, Kokneses fonda dibinātājs

Mums neiet viegli šodien, bet mēs neatlaidīgi un neatgriezeniski turpināsim celt Likteņdārzu - ar jūsu palīdzību. Centīsimies to nobeigt kā dāvanu Latvijai 100 gadu jubilejā. Ja tas arī mums neizdotos laikā, nebēdāsimies. Rīgas Pētera baznīcu līdz torņa nobeigšanai cēla 282 gadus. Mums noteikti izdosies ātrāk.

Sandra Kalniete, Kokneses fonda padomes locekle Beidzot pagātne atkal pieder mums, un tā ir mūsu spēka avots. Tāpēc top Likteņdārzs - piemiņas vieta visiem tiem latviešiem, kas cietuši totalitāro režīmu dēļ. Tas būs Latvijas Likteņdārzs, kur pulcēsies pasaulē izkliedētās latviešu dvēseles un pagātne tiksies ar nākotni. Likteņdārza radīšanā var piedalīties katrs, kas ar savu darbu vai ziedojumu, iestādītu koku un atnestu akmeni vēlas pieminēt nevainīgi cietušos.

LIKTEŅDĀRZA KARTE

Atbalstītāji: