Contributors

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKA_PERSONA_PLURAL (18)
JURIDISKA_PERSONA_PLURAL (7)
ALL
Pērses sākumskola EUR 2015
PII "Bitīte" EUR 2016
PII "Gundega" EUR 2016
PII "Taurenītis" EUR 2015
Pļaviņu novada ģimnāzijas 8.a klases skolēni EUR 2016
Pļaviņu novada pašvaldība EUR 2018 Zeme Likteņdārza Lielā kalna uzbēršanai
Priekules novada pašvaldība 100 EUR 2017 Zeme Likteņdārza Lielā kalna uzbēršanai