Contributors

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKA_PERSONA_PLURAL (88)
JURIDISKA_PERSONA_PLURAL (11)
ALL
A. Markovas zemnieku saimniecība "Ķikši" 284.57 EUR 2013 40 Spārnotā segliņa stādu ziedojums Likteņdārza amfiteātrim
Aizkraukles novada pašvaaldība EUR 2017 Zeme Likteņdārza Lielā kalna uzbēršanai
Aizputes novada pašvaldība EUR 2017 Zeme Likteņdārza Lielā kalna uzbēršanai
Alūksnes un Apes novada politiski represēto klubs "Sarma" EUR 2016
Annenieku pamatskolas Award vienība EUR 2019
Apes novada pašvaldība 80 EUR 2018 Zeme Likteņdārza Lielā kalna uzbēršanai
Arhitektu birojs "Jaunromāns un Ābele", SIA 2902.66 EUR 2010 Laivu piestātnes ar skatu terasi tehniskā projekta izstrādes daļējs ziedojums.
AS "Antalis" 1621 EUR 2017 Ziedojums- papīrs, bukletiem un pateicībām
AS "Antalis" 2323 EUR 2017 Ziedojums- Bukletu, plakātu, pasākuma plānu, vizītkaršu dizaina izveide
Auces vidusskolas Award vienība EUR 2018
< previous
12