Contributors

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKA_PERSONA_PLURAL (26)
JURIDISKA_PERSONA_PLURAL (4)
ALL
Jaunjelgavas senioru dāmu kopa "Vīzija": "Brīvībai dzimu, par brīvību kritu, Lai brīvību bauda, Kam liktens to lēmis" EUR 2015
Jaunmārupes pamatskolas 8.klases 15./16.m.g. EUR 2016
Jūrmalas pašvaldības iestāde VVSPC EUR 2018
Jūrmalas pilsētas pašvaldība EUR 2017 Zeme Likteņdārza Lielā kalna uzbēršanai