Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKĀS PERSONAS (134)
JURIDISKĀS PERSONAS (1)
Dorils Līgonis AC0003344 2009 Miervaldis Dorils
Dortiņš Vitālijs AC0011977 2009 Vera Dortiņa
Dovguško Andrejs AD0020617 2009 Benedikts Dokāns
Downing Aija AA0006621 2012 Aleksis un Anita Dreimaņi
Drande Ingrīda AD0006319 2011 Drandu ģimenei
Draudziņa Alda AC0011480 2010 Viktors Draudziņš
Drava Antra AB0010170 2010 Jānis Blaus
Dravniece Lilija AD0006789 2012 Miķelim Dravniekam
Dreiblate Rita AD0006703 2011 Likteņdārzam
Dreifelde Austra AB0004303 2010 Viktors Dreifelde
456789101112