Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKĀS PERSONAS (134)
JURIDISKĀS PERSONAS (1)
Davidsone Gundega AB0022752 2011
Davidsone Gundega AB0022753 2011
Davidsone Gundega AC0042527 2011
Dāvidsone Gundega AB0022031 2011 Likteņdārzam
Dāvidsone Gundega AB0041544 2011 Likteņdārzam
Dāvidsone Gundega AB0022849 2011 Likteņdārzam
Deguna Agrita AC0002242 2009 Vija Kļevinska
Deičmanis M. L. (Austrālija) AD0006025 2011 Kārlim Deičmanim
Dekerts Aleksejs AC0003385 2009 Konrāds Dekerts
Dekerts Aleksejs AD0041981 2009 Tatjana Dekerte
123456789