Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKĀS PERSONAS (140)
JURIDISKĀS PERSONAS (22)
VISI
Aizlūdzot par Tavu dvēseli, māsas Elzas dzimta Parastā priede Latvijas valsts kara lidotājs Kārlis Karps (dz. 20.10.1905., nogalināts 1941. g.)   25.09.2011
Akurāteri Māris, Madara, Gundega, Akurāteri Skaidrīde, Imants, Dainis, Līči-Līcīši Zinda, Dāvids, Gustavs, Akuratere Irina Parastā priede Jānim Bergmanim   09.10.2011
Akurateru dzimta Parastais ozols Garīgi stiprai, gaišai Latvijai. Izglītotai, vienotai tautai.   25.08.2013
Alans un Antoņina Japānas lapegle Mūžīgai laimei un mīlestībai   26.07.2014
Alans un Antoņina Japānas lapegle Mūžīgai laimei un mīlestībai   26.07.2014
Ālanta - Briede Aina, Briedis Valdis, Toronto Parastā vīksna Piemiņai tēvam Kārlim Ālantam, nomušītam 1940. gadā Skatīt kartē 20.07.2010
Albatu ģimene - Albati Hermanis, Bruno, Huberts, Pauls Parastais ozols Skatīt kartē 26.06.2010
Alberta Mārīte, Ķīnastu, Kautiņu ģimenes Parastais ozols Izsūtījumā Omskas apg.(1949-1957).Latvijā atgriezās visi,māte Jūlija Alberta (1912-1993),dēli Imants Alberts, Arvīds Alberts,Ilmārs Alberts,Jānis Alberts.Pie svešas uguns nosaluši, Mēs ticējām, ka atkal mājās, Reiz pārnāksim pa saules ceļu... (O.Gūtmanis)   18.08.2012
Alberts Kļaviņš Zaļmizu kļava Brālim Alfrēdam, nobendēts Komi Gulagā! Dvēsele mocītā, nievātā, salauztā mana sīkākā zariņa galā atpūsties nāc!   27.09.2014
Alberts, Maiga un Andris Jaunbērziņi Austrālijā Japānas lapegle Dzīve, dzīve, vakars rīts, mūžs no baltām dienām vīts! Pieminam Eglāju dzimtu Melburnā, Austrālijā   05.07.2014
123456789