Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKĀS PERSONAS (140)
JURIDISKĀS PERSONAS (22)
VISI
Ambrazēviči Laura un Andris ar dēliem Eduardu un Ričardu Parastais ozols Veltas Riekstiņas tēvam un brālim   23.08.2013
Amela Vesere Ābele   18.07.2013
Amerikas latviešu apvienība „Sveika Latvija!” 32. Grupa- Zīle Bemis, Markus Berg, Kyle Byron, Lūkas Elberts, Āris Goldschmidts, Ieva Griffin, Līsa Jaunalksne, Tomas Kalējs, Vilnis Pūris, Aksels Ozoliņš Šmits, Anneli Ramoliņš, Sabīne Ryan, Japānas lapegle Nākamajām latviešu paaudzēm, kas iepriekšējo paaudžu dēļ, var dzīvot brīvā Latvijā!   20.08.2014
Amerikas latviešu apvienība (ALA) – Sporta nozare. Parastais pīlādzis Sports vieno tautu!   13.05.2016
Anastasija Jirgensone Parastais pīlādzis Dievs, svētī manu ģimeni un mīļo, skaisto Latviju!   14.09.2014
Anastasija un Jānis Kļava   11.07.2015
Anastasija un Jānis Vīksnes Parastais pīlādzis „Jo no visiem spēkiem vislielākais spēks ir mīlestībai” \I.Ziedonis\ 35   05.10.2014
Ance, Ilva, Vizma, Jānis un pārējie radiņi Parastais pīlādzis Jānim un Arnoldam Kliederiem   01.10.2010
Andra, Iveta un Ina Rones. Parastais ozols Imanta Roņa piemiņai.   22.05.2015
Andrejevi Anita un Georgs (Rīga) Japānas lapegle Tautiešiem Latvijā un pasaulē   04.05.2011
34567891011