Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKĀS PERSONAS (309)
JURIDISKĀS PERSONAS (54)
Lakse Mona 14.23 EUR 2010
Lakse Mona 14.23 EUR 2009
Lamberte Edīte 71.14 EUR 2012 Ziedojums kociņa stādīšanai
Lamberte Edīte 71.14 EUR 2012 Ziedojums kociņa stādīšanai
Lancmanis Imants 250 EUR 2014 Viļa Vītola 80 gadu jubilejas ziedojums
Langenfelde Dionisio Rita 30 EUR 2016 Bruģakmens ziedojums
Languša Ina 13 EUR 2018 Ziedojums
Lao Edgars 20 EUR 2016 Ziedojums
Lapa Oskars 99.60 EUR 2011 100 EUR ziedojums
Lapāns Jānis Andis 4.27 EUR 2013 Ziedojums
123456789