Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKĀS PERSONAS (309)
JURIDISKĀS PERSONAS (54)
Lagzdiņi Edgar un Vija 500 EUR 2020 Ziedojums Saieta namam
Lagzdiņš Juris 20 EUR 2017 Ziedojums Likteņdārzam
Lagzdiņš Sandris 50 EUR 2018 Ziedojums
Lagzdiņš Sandris 78.26 EUR 2012 Ziedojums kociņa stādīšanai
Laicāne Marianna 7.11 EUR 2012 Ziedojums
Laiko Inta 20 EUR 2017 Ziedojums.
Laikovska Silvija 120 EUR 2017 Ziedojums bruģakmenim.
Ļaksa Gunta 21 EUR 2018 Ziedojums
Ļaksa Inga 14.23 EUR 2012 Ziedojums
Lakša Jānis 4 EUR 2017 Ziedojums.
123456789