Contributors

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKA_PERSONA_PLURAL (686)
JURIDISKA_PERSONA_PLURAL (15)
Balode Baiba 2 Nītaures, Amatas novads Tēva piemiņai, Artūram Zvejniekam un Almai Salai (pusmāsa Artūram) 19.08.2011
Balode Elvīra 3 Sinole Zāberiem: Arvīdam, Viesturam, Voldemāram 18.07.2013
Balode Ilze 1 Mālpils Jānim Feldmanim 28.08.2011
Balode Ilze 1 Mālpils Millijai Valterei 28.08.2011
Balode Ilze 1 Mālpils Elgai Zemītei 28.08.2011
Balode Ilzīte 4 Gulbenes nov., Lejasciems, "Simole" Čopu, Baltiņu, Jundžu, Čopu (Ratenieku) ģimenēm 11.09.2011
Balode Māra 1 Beverīnas nov. Sibīrijas izsūtītajiem 14.06.2014
Balode Zane 1 Blomes pag. Savai dzimtai 23.10.2014
Balode Zigrīda 1 Liepmalas, Rēzeknes nov. Joahimam Prikulim 12.10.2012
Balodes Antra, Lāsma 1 Limbaži Jānim Siliņam 01.10.2011
2345678910