Contributors

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKA_PERSONA_PLURAL (686)
JURIDISKA_PERSONA_PLURAL (15)
Baložu ģimene 1 Neretas nov. Brencis Krūmiņš 14.07.2013
Baltace Marija 1 Jāzeps Dzenis 21.08.2013
Baltačs Jānis 1 Krape Kazimirs Baltacis 15.10.2011
Baltais Brencis Ludis 4 Latvijas akmens Likteņdārzam 08.08.2016
Baltaiskalna Virginija 2 Rudbērzi Vīramātei Dacei Baltaiskalnai 06.08.2011
Baltgailis Miervaldis 1 Gaiziņkalns Gaiziņa bijušajiem īpašniekiem (vecvecākiem) 05.08.2012
Baltiņa Aija 1 Lapmežciems Grozevsku dzimtai 09.06.2012
Baltiņa Annija, Baltiņš Emīls 2 Madonas raj., Liezeres pag. Visiem represētajiem 16.08.2011
Baltiņa Ārija, Rieksta Velga, Primaks Reinis 3 Baloži un Ķegums Šai valstij (Latvijai) 08.10.2011
Baltinavas vidusskola 1 Baltinava Visiem izsūtītajiem no Baltinavas 20.09.2013
456789101112