Contributors

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKA_PERSONA_PLURAL (196)
JURIDISKA_PERSONA_PLURAL (7)
Kancānu bērni un mazbērni Egle Mīļā tēta un vectēta Vaclava Kancāna (1918 – 2015) piemiņai. Tu mums dāvāji Tēvzemes mīlestību.   13.05.2016
Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas kolektīvs Parastā priede Visiem Kandavas represētajiem   30.09.2010
Kandavas novada politiski represētie Parastais ozols View map 03.06.2010
Kandavas novada politiski represētie Parastais ozols View map 03.06.2010
Kandavas novada politiski represētie Parastais ozols View map 03.06.2010
Kandavas novada politiski represētie Parastais ozols View map 03.06.2010
Kandavas novada politiski represētie Parastais ozols View map 03.06.2010
Kandavas novada politiski represētie Parastais ozols View map 03.06.2010
Kaņepa Kārļa dzimta Parastais ozols Arnoldam Kaņepam   08.09.2011
Kanovčikova - Kaine Ieva Kļava Augustam Rumbam (dzimis 16. aprīlī 1890. gadā)   02.08.2013
123456789