Contributors

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKA_PERSONA_PLURAL (196)
JURIDISKA_PERSONA_PLURAL (7)
Kaizere Andija Ābele Ziedojums View map 17.08.2013
Kakse Māra, Melnace Rita, Vilks Zaiga, Zībārte Sanita, korporācija Staburadze Ābele Visu "Staburadžu" represētajiem vecākiem, vecvecākiem un vecvecvecākiem View map 23.04.2008
Kaktiņu Dzintras un Guntara ģimene Parastais ozols Latviešu leģionāram, izcilam ārstam Julijanam Blusanovičam (1919 - 2007)   03.08.2013
Kalēju, Pelnēnu un Kupšu ģimenes no Otaņķiem Japānas lapegle Maigai Pelnēnai, kura nomira un palika Sibīrijā 1949. gada 1. maijā   23.08.2010
Kalētu pamatskolas un mūzikas, un mākslas skolas skolēni un skolotāji Garzvīņu baltegle Visiem pasaulē un likteņgaitās aizvestajiem latviešiem   16.06.2011
Kalnāres Zigurds, Aija, Klauži Ilmārs, Ieva Parastais pīlādzis Par stiprām ģimenēm   09.09.2012
Kalnciema Aina, Bernhards Valdis Garzvīņu baltegle Veltām saviem mīļajiem aizgājējiem View map 08.05.2010
Kalniete Sandra Parastais ozols Ligitas Kalnietes, dz. Dreifeldes, piemiņai   07.06.2011
Kalniete Sandra, "Kokneses fonda" dibinātāja un padomes locekle, bijusī Eiropas komisāre, politiķe, stādīja kopā ar Reinhardu Ansi un tēvu Kalnieti Aivaru Ābele Jāņa Dreifelda, Emīlijas Dreifeldas, Aleksandra Kalnieša piemiņai View map 23.04.2008
Kalniņa Aina, meita Garzvīņu baltegle Mārtiņam Kalniņam, Latvijas brīvvalsts robežsargs   27.05.2011
123456789