Contributors

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKA_PERSONA_PLURAL (125)
JURIDISKA_PERSONA_PLURAL (16)
ALL
Valmieras Pārgaujas sākumskolas 4. c klase, 2013./2014. māc. g. Japānas lapegle Labākai bērnu nākotnei   15.10.2013
Valmieras pilsētas pensionāri Parastā priede Gaismas tilti ved no sirds uz sirdi. Tas ir dzīves ceļš   23.09.2010
Valmieras politiski represēto vīru koris " Baltie bērzi" Sarkanais ozols Piemiņai Golgāta ceļu izgājušajiem.   20.05.2014
Valteri Andris un Egons Kļava Par divu brāļu atkalapvienošanos 2011. gadā, kas tika šķirti II Pasaules kara laikā   19.09.2013
Valteri Vera, Raivis. Mūžu mūžos Latvija, lai valda, latviešu cilts, arkla un zobena sargāta Garzvīņu baltegle Ēvaldam Valteram 1894.- 1994. 5. Zemgales latviešu pulka strēlnieks, aktieris, dzejnieks, tulkotājs   27.05.2011
Vanaga Ruta, Sīpola Edīte, Lontona Maija Parastais ozols Laurim Vanagam   24.05.2011
Vanags Valdis Parastais ozols Edvīnam Ķiecim View map 24.07.2010
Vanagu un Baronu ģimenes, meitas un mazbērni Garzvīņu baltegle Aleksandram Vanagam, dz. 1907. g., deportēts 1941. g., nošauts 1942. g. Sverdlauskā, aizlūdzot par svētību Latvijai   14.08.2011
Vārmes pagasta pensionāri - R. Skaidrīte, Ausma, Zigrīda, Zigfrīds, Judīte, Jansone Velta, Maija, Olga, Zirne Oļa, Regīna, Ivars, Mālniece, Volenberga un Vīķe Garzvīņu baltegle   03.04.2011
Vārpiņš Arvīds, Ūdre Apolonija (dz. Vārpiņa) - mazbērni, Ūdris Ints, Vārpiņa Vita, Vārpiņš Viesturs - mazmazbērni, Ūdre Anna, Ruča Elza, Vārpiņš Eduards, Vārpiņš Valters - mazmazmazbērni. Arvīda Vārpiņa un Viestura Vārpiņa dzīvesbiedres Daila un Zane. Parastais ozols Raibarti: Jānis (1876-1942 Kirova),Margrieta (1874-1944 Krasnojarska),Pēteris (1900-1941),Jānis (1903-1942 Soļikamska), Augusts (1916-1942 Habarovska), Vārpiņi: Krists (1900-1942 Kirova), Jānis (1897-1966), Marija (1905-2006), Alfrēds Raibarts (1916-1989)   30.09.2012
123456789