Contributors

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKA_PERSONA_PLURAL (164)
JURIDISKA_PERSONA_PLURAL (4)
ALL
Mackus Ruta un Burns Pārsla Garzvīņu baltegle Kārlim un Alvīnei Kriķiem un Miķelim un Zelmai Mackus   05.08.2011
Madonas novada politiski represētie. Kļava Aldim Vestfālam.   15.05.2015
Magricu ģimene Kalnu priede Mūsu senčiem   27.08.2013
Maija Širova and family, Uldis Širovs and family, Martins Širovs ang family. All from Australia. Kļava Best wishes for my latvian heritage.   22.06.2015
Maija Skusta. Kļava Kristapam Habermanis, Zentai Habermanei, Indulim Habermanim, Atim Habermanim, Aigaram Skustam.   17.05.2015
Maija, Rihards, Ieva, Guntis Parastā priede Lai aug stipras ģimenes Latvijai!   09.09.2012
Malaševsku dzimta Parastais pīlādzis Paulīnai un Kazimiram Malaševskiem   09.10.2011
Mālpils internātpamatskola 2013/2014.g. absolventi Sarkanais ozols Mēs par zaļu Latviju!   16.05.2014
Mālpils internātpamatskola, 2012./2013. m.g. absolventi Kalnu priede Lai vienmēr Latvija zaļo!   17.05.2013
Mālpils internātskolas 9. Klases un 3. Kursa absolventi. Parastais pīlādzis Mūžam zaļu, tīru Latviju! Mūsu Latvija!   13.05.2016
< previous
123456789