Contributors

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKA_PERSONA_PLURAL (155)
JURIDISKA_PERSONA_PLURAL (76)
ALL
Latvijas Brīvvalsts robežsargu piederīgie, aktrise Vera Valtere Gribača, Valsts Robežsardzes amatpersonas Parastais pīlādzis Latvijas Brīvvalsts robežsargiem   18.10.2013
Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Agronomijas fakultātes 1978. g. izlaidums Parastā priede Likteņdārzam   20.08.2011
Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Mežsaimniecības fakultātes 1970. gada izlaidums Parastais ozols Tauta un mežs ir mūžīgi View map 12.06.2010
Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Veterinārās fakultātes 1975. gada absolventi Kalnu priede   03.08.2013
Latvijas mazpulku nometne Parastā priede „Visu daru es ar prieku” Mazpulku sadraudzībai visā pasaulē.   22.07.2014
Latvijas Ordeņu brālība Parastais ozols Gunāram Astram, Lai tava degsme, Aizdedz jaunas audzes, Kas ziedus noliks tevi pieminot!   09.08.2014
Latvijas Ordeņu brālība Parastais ozols Nikolajam Romanovskim, Lai tava sirdī slēptais spēkavots, Dod drosmi mūsu tautai!   09.08.2014
Latvijas Ordenu brālība Parastais ozols Ēvaldam Valteram, Lai karogs sarkanbalts, Ko uzvilki ar sirdskvēli Mūs tur pie Latvijas!   09.08.2014
Latvijas politiski represēto apvienības Limbažu nodaļa Parastā priede Tiem, kas nepārnāca   22.08.2010
Latvijas sieviešu koris „Daugavas vanadzes” Parastais pīlādzis Sibīrijā un trimdā zudušajiem tautiešiem.   08.07.2015
123456789