Contributors

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKA_PERSONA_PLURAL (155)
JURIDISKA_PERSONA_PLURAL (76)
ALL
Liepiņa Daina, Šmite Anita, Kokneses tūrisma centrs Ābele Zlēmīšu ģimenes dvēselēm - Daina Liepiņa. Baložu ģimenei - Anita Šmite View map 23.04.2008
Liepiņa dzimta Parastais ozols Kārlim Eilardam - miris izsūtījumā Sibīrijā   02.10.2010
Liepiņa Inta, Karlovi Dainis, Jānis un Māris (bērni) Kalnu priede Mūsu mātei Veltai Karlovai, kura bija izsūtīta 1941. gadā uz Krasnojarskas apgabalu un viņas vecākiem Alīdai un Mārtiņam Stiebriņiem, kuri bija izsūtīti 1949. gadā uz Tomskas apgabalu   12.05.2013
Liepiņi Toms un Madara Parastais ozols Mūsu ģimenei!   28.07.2012
Liepiņš Jānis, Holma Ieva, Liepiņš Didzis Parastā priede Diviem izciliem latviešu patriotiem: Eduardam Berklavam un Uldim Čermanim   09.10.2010
Liepiņš Normunds (dēls) Parastais ozols Otto Liepiņam   08.07.2011
Liepiņu ģimene Kalnu priede Vilksim košu zelta jostu apkārt savu tēvu zemi. Lai mirdz mūsu tēvu zeme kā actiņa gredzenā!   23.08.2013
Līga& Aleksis Parastais pīlādzis Ar mīlestību pret Latviju!   16.08.2014
Līgas un Sanitas ģimenes. Liepa Veltījums: Laimi un veselību vecākiem Ilgai un Valdim Āboliņiem apaļajās jubilejās! Lai mūža Zaļo Āboliņu ģimenes dzimtas koks!   27.09.2014
Ligere Renāte Parastais ozols   24.06.2013
789101112131415