Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKĀS PERSONAS (7303)
JURIDISKĀS PERSONAS (209)
VISI
Blomes pamatskola, 8. klase 1 Blomes pag. Blomes izsūtītajiem cilvēkiem 10.10.2012
Blomes pamatskola, 9. klase 1 Blomes pag. Blomes izsūtītajiem cilvēkiem 10.10.2012
Cēsu 5. PII 1 Vilkukalns Cēsu novada izsūtītajiem 15.07.2011
Cēsu Profesionālās vidusskolas kolektīvs 22 Cēsu novads Likteņdārzam 01.10.2010
Cēsu Valsts ģimnāzija 1 Cēsis Par saviem izsūtītajiem skolēniem un skolotājiem 30.09.2011
Cesvaines skolas koris 1 Cesvaine 06.07.2010
D. Ozoliņa Apes vsk. 5. klase 1 Ape Latvijai 100 18.10.2016
Daugavpils KB Ilūkstes novads 1 Ilūkste Likteņdārzam 30.07.2015
Dobeles autobusu parks 20 Dobele Piemiņai no Dobeles 29.08.2015
Dobeles mūzikas skola 4 Dobele Sibīrijā palikušajiem 03.10.2011
5678910111213