Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKĀS PERSONAS (839)
JURIDISKĀS PERSONAS (13)
Saukuma Ausma ar ģimeni 1 Vecsaules pag. Vecākiem un kaimiņiem (izsūtīti 1949. gadā) 24.08.2013
Saukuma Irēna 1 Mālpils Brālim Lācim Arnoldam 11.08.2012
Saukuma Sarmīte 1 Pociems Vectēvam Augustam Berkānam 21.09.2011
Saulgriezis Andris 6 Džūkste Saulgriežu dzimtai 25.09.2011
Šauļi Arnolds un Ieva 1 "Plošu lauciņi", Cēsis Plošu ģimenei par atgriešanos Latvijā! 01.07.2012
Saulīe Inese 1 Kandavas nov., Zemītes pag. Ošleju Emsiņu dzimtai 26.07.2015
Saulīši Dzintars un Ņina 1 Bauskas nov., Codes pag., "Mākoņi" Latviešu tautai 21.07.2012
Saulīšu ģimene 4 Talsu draudzes mācītājam Jānim Saulītim (nomocītam Sibīrijā). Lāčplēša ordeņa kavalierim Kārlim Heinrihsonam - Indriksonam. Mildai Heinrihsonei - Indriksonei. Artūram Saulītim (mirušam svešumā). 02.07.2011
Saulīte Daiga 3 Sigulda Likteņdārzam 03.07.2011
Saulīte Daina 1 Kuldīga Bēgļu gaitu saimniekam Kristam Grīnbergam 23.08.2011
5678910111213