Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKĀS PERSONAS (99)
JURIDISKĀS PERSONAS (10)
VISI
Priede Nanija un Gunārs, Austrālija Ābele Gunārs Priede un Nanija Priede (dzimusi Baumanis) ar bērniem Laimdotu, Aivaru, Daini, Ingrīdu, Maiju un Edmundu Austrālijā   08.06.2012
Priede Nanija, Austrālija Parastā goba Kārlis Baumanis no Smiltenes, nošauts Ukrainā 1938. gadā, un Alma Baumanis(dzimusi Miķelsons) no Kokneses, mirusi Austrālijā   08.06.2012
Priedes un Ziediņu ģimenes Parastā goba Par piemiņu mūsu vecākiem un radiem, kuri bija spiesti doties bēgļu gaitās 1944. gadā uz Vāciju, vēlāk - ASV. Pieminam visus tos radiniekus, kuri tika izsūtīti uz Sibīriju.   09.07.2013
Priedes Valda un Rinalds Kalnu priede Tiksimies laimīgi skaistajā zemē - Latvijā, Likteņdārzā   24.09.2013
Priedīte Ingrida, Gžibovska Inese Parastā goba Jāņa Porieša - Gailīša dzimtas Sibīrijā salauztajiem likteņiem   07.10.2012
Priedniece Lolita, Asare Zaiga, Pļaviņš Juris Parastā priede Pēterim un Elzai Pļaviņiem, Verai Pļaviņai, Annai Pļaviņai   12.05.2011
Priednieki Arvīds un Lolita Parastā priede Ievai Priedniecei, mātei, vienai trīs dēlus caur Sibīrijas Golgātu izvedušai   12.05.2011
Priednieki Tīna, Ēriks un Inese Japānas lapegle Ievai un Jānim Priedniekiem Skatīt kartē 08.05.2010
Priednieku ģimene. Parastā priede Sibīrijā apraktajiem: Vectēvam Jānim, krusttēvam Robertam Jēriņiem. Izdzīvojušajiem: mātei Ievai, brālim Jānim Priedniekiem.   03.10.2015
Priednieku ģimene. Parastā priede Sibīrijā apraktajiem: Vectēvam Jānim, krusttēvam Robertam Jēriņiem. Izdzīvojušajiem: mātei Ievai, brālim Jānim Priedniekiem.   03.10.2015
2345678910