Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKĀS PERSONAS (266)
JURIDISKĀS PERSONAS (73)
Reinholde Inga 51 EUR 2015 Ziedojums
Reinicāne Mārīte 50 EUR 2018 Ziedojums
Reinis Gunārs 213.43 EUR 2012 Ziedojums kociņu stādīšanai
Reinsone Aina 100 EUR 2018 Ziedojums
Reisa Dzintra Mirdza 71.14 EUR 2011 Ziedojums kociņa stādīšanai
Reisnere Kornēlija 5 EUR 2018 Ziedojums
Reisnere Kornēlija 71.14 EUR 2011 Ziedojums
Reisnere Kornēlija 70 EUR 2015 Ziedojums kociņa stādīšanai.
Reisone Elza 71.14 EUR 2012 Kociņa stādīšanai
Reiter Janis 14.23 EUR 2013 Ziedojums
456789101112