Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKĀS PERSONAS (219)
JURIDISKĀS PERSONAS (6)
Geske Andrejs 35.57 EUR 2013 Ziedojums - Rita un Andrejs Geske
Gevala Valentīna 71.14 EUR 2011 Ziedojums kociņa stādīšanai
Gicevica Inga 2 EUR 2016 Ziedojums
Gicēviča Inga 10 EUR 2016 Bruģakmens ziedojums
Ģigulis Guntis 2 EUR 2015 Ziedojums
Ģigulis Guntis 2 EUR 2015 Ziedojums
Gilles Claude Francios Bonnevialle 80 EUR 2016 Ziedojums
Giluča Sarmīte 2 EUR 2017 Ziedojums.
Gintants Kristaps 71.14 EUR 2012 Ziedojums kociņa stādīšanai
Gintere Baiba 20 EUR 2016 Bruģakmens ziedojums
456789101112