Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKĀS PERSONAS (155)
JURIDISKĀS PERSONAS (76)
VISI
Latvijas sporta veterānu- senioru savienība. Parastais pīlādzis Pirmai olimpiskai čempionei Inesei Jaunzemei šķēpa mešanā 1956.g. Melburnā.   13.07.2015
Latvijas un diasporas bērnu nometne „Satikšanās Tēvu zemē” Parastais pīlādzis Latvijas rītdienai!   19.08.2014
Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte Parastā priede Drūmās atmiņas pārvērtīsim mūžīgā piemiņā   16.09.2012
Latvijas Universitātes Senioru apvienība Rietumu tūja Profesoram Jūlijam Augškāpam, LU rektoram, nošautam Sverdlovkas cietumā 1942. g. augustā   19.05.2011
Latvijas Universitātes Senioru apvienība Rietumu tūja LU prorektoram profesoram Jurim Plāķim, Gulaga upurim 1941.14.06.- 1942.01.08.   19.05.2011
Latvijas Universitātes Senioru apvienība Rietumu tūja LU mācībspēkiem, studentiem - boļševisma upuriem   19.05.2011
Lauku atbalsta dienesta Lauku reģistra daļas darbinieki Parastā priede Lai šodiena apskauj pagātni ar atmiņām un nākotni ar ilgošanos   09.06.2011
Lejasciems - Skolotāju projekta ietvaros Sarkanais ozols Schools from Finland, Germany, Greec, Latvia, Spain and the UK worked togeth in a project” Steps on our way to inclusion” We wish for a society whereeveryone iz valued as an individual and can be happy in a global comminity.   07.05.2014
Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa Parastais ozols Latvijai   10.09.2011
Liepājas pilsētas pašvaldība Sarkanais ozols Mūsu novada politiski represētajiem   20.05.2014
12345678