Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKĀS PERSONAS (412)
JURIDISKĀS PERSONAS (34)
VISI
Bāre Olga 100 EUR 2018 Ziedojums
Bariss Egīls 71.14 EUR 2011 Ziedojums kociņa stādīšanai
Barkāns Edgars 4 EUR 2017 Ziedojums.
Barloti Kitija 70 EUR 2015 Ziedojums kociņa stādīšanai.
Barloti Taiga 100 EUR 2016 Ziedojums Likteņdārzam
Barloti Taiga 250 EUR 2019 Ziedojums Likteņdārzam
Barloti Taiga 50 EUR 2014 Ziedojums Likteņdārzam.
Barloti Taiga 50 EUR 2017 Ziedojums "Likteņdārzam"
Barloti Taiga 28.46 EUR 2013 Ziedojums Likteņdārzam
Barone Kraule Dace 142.29 EUR 2012 Vecāku Ērikas un Artura Baronu un brāļa Jura Barona piemiņai.
2345678910