Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKĀS PERSONAS (114)
JURIDISKĀS PERSONAS (9)
Čevere Ilze 10 EUR 2018 Ziedojums
Čevere Janīna 10 EUR 2020 Ziedojums
Čevers Andris 71.14 EUR 2011 Ziedojums kociņa stādīšanai
Čevers Jānis 2 EUR 2016 Ziedojums
Cherry Roger 70 EUR 2015 Ziedojums kociņa stādīšanai
Ciblas novada pašvaldība 200 EUR 2017 Līdzfinansējums Likteņdārza Lielā kalna veidošanai
Ciblas vidusskolas 11., 12 klases 32 EUR 2015 ziedojums
Cielava Anda 6 EUR 2014
Cielavi Silvija, Pēteris 142.29 EUR 2011
Cielavs Pēteris 14.23 EUR 2013 Ziedojums
2345678910