Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKĀS PERSONAS (92)
JURIDISKĀS PERSONAS (0)
VISI
Upīte Dambīte Indra 10 EUR Bruģakmens ziedojums 13.10.2016
Upīte Ligita 14.23 EUR Bruģakmens ziedojums 07.09.2013
Upītis Kārlis 30 EUR Bruģakmens ziedojums 10.08.2019
Upītis Kārlis 15 EUR Bruģakmens ziedojums 15.07.2018
Upītis Upenieks Andris 20 EUR Bruģakmens ziedojums 25.07.2016
Upmacis Juris 60 EUR Bruģakmens ziedojums 30.06.2019
Upmale Ārija 40 EUR 20.05.2014
Upmale Solvita 80 EUR Bruģakmeņu ziedojums 26.05.2014
Upmalis Ģirts 10 EUR Bruģakmens ziedojums 12.07.2016
Upmalis Ģirts 15 EUR Bruģakmens ziedojums 22.07.2018
2345678910