Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKĀS PERSONAS (58)
JURIDISKĀS PERSONAS (0)
Freimane Dace AD0001435 2009 Likteņdārzam
Freimane Inta AD0001335 2009 Jānis Vītols
Freimane Līga AD0001012 2009 Ģimene no Jaunvilciņiem
Freimane Vija AB0010588 2009 Karline Grasmane
Freimane Vija AB0010590 2009 Erna un Alfrēds Vītiņi
Freimanis Guntis AD0001439 2009 Likteņdārzam
Fricberga Meta AC0011622 2009 Marta un Arvīds Fricbergi
Frickausa Anna AD0021207 2009
Frīdenberga Viola AC0004103 2009 Kārlis Ulmanis
Frīdenberga Viola AD0000042 2009 Visai latviešu tautai
123456