Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKĀS PERSONAS (165)
JURIDISKĀS PERSONAS (21)
Šēnu ģimene Garzvīņu baltegle Veltījums represētajam Jānim Klievēnam (1921 - 2004)   07.10.2011
Šēnu ģimene, Markutu ģimene, Bumbieru ģimene, Pāvilu ģimene Garzvīņu baltegle Veltījums represētajam Heinriham Šēnam (1898 - 1975), Vorkuta un Šēnai Elizabetei Anša meitai (1904 – 1980).   07.10.2011
Šēnu ģimene, Uzaru ģimene Garzvīņu baltegle Veltījums represētajam Klāvam-Arvīdam Uzarem (1925 - 2003)   07.10.2011
Sergejeva Faure Natālija Parastais ozols   06.08.2011
SI of Palkane, Finland Vārpainā kļava For a memory of victims of winter war 30.11.1933. - 13.03.1940.   18.09.2010
SIA "Horticom" Ābele Puķu sīpolu ziedojums Likteņdārzam Skatīt kartē 08.01.2019
SIA "Horticom" Ābele Puķu sīpolu ziedojums Likteņdārzam Skatīt kartē 19.12.2019
SIA „Amazone” un SIA „ Upeskalni AB” Egle Caur katra labklājību uz labklājības valsti – Latviju!   31.07.2014
SIA „Amazone” un SIA „ Upeskalni AB” Egle Caur katra labklājību uz labklājības valsti – Latviju!   06.07.2014
SIA „Latvenergo” NĪAF kolektīvs Japānas lapegle Latvijas nākotnei!   28.08.2014
123456789