Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKĀS PERSONAS (99)
JURIDISKĀS PERSONAS (10)
Pētersoni Linda un Artis Rietumu tūja Viens otram un mūsu mazbērniem   18.08.2012
Pētersonu ģimene Garzvīņu baltegle Tas, ko dzīvē devi, ir šai zemē ierakstīts. Tēvam Jānim Pētersonam 1949. gadā apglabāts Asino raj., Itakas   22.05.2011
Pētersonu ģimene, Dievs, daba, darbs Japānas lapegle Tēva brālim Augustam Sultam, bijis izsūtīts Vorkutā   22.05.2011
Pētersonu un Lutkevicu ģimenes Garzvīņu baltegle Johannai Pētersonei, Gitai Lutkevicai (dz. Pētersone) un Jānim Pētersonam, kas tika izsūtīti uz Sibīriju 1949. gada 25. martā no Krimuldas pagasta "Jāņkalniem"   30.07.2011
Piederīgie. Labāk manu galvu ņēmi, nekā manu Tēvu zemi Garzvīņu baltegle Jānim Albertam Ozoliņam, robežsargs no Abrenes (1930.- 1940.), miris Arhangeļskas N. 202   27.05.2011
Piemiņai no Anglijas Daugavas Vanadzēm. Egle Veltai King, dzim. Kormanis (25.05.1919. Rīga- 28.01.2015. Londona, Anglija) Tālu gāju grūtu mūžu,Daudz darbiņu padarīju.Nu apsīka mani soļi,Baltā smilšu kalniņā.   20.10.2015
Piemiņai no Anglijas Daugavas Vanadzēm. Parastais pīlādzis Dacei Birutai Pavasars (17.11.1938. Rīga- 27.09.2014. Anglija) Atkal zeme, tava velēna tiek vaļā klāta Atkal viena dziesma līdz galam izdziedāta.   20.10.2015
Pierre Fauchard Akadēmijas Latvijas Sekcijas biedri Japānas lapegle Visiem svešumā izsūtītajiem latviešiem, atceroties, cik daudz esošos, topošos un tā arī nedzimušos zinātniekus un ārstus Latvija ir zaudējusi   25.08.2010
Pikanietes visās paaudzēs Parastais ozols Barkānu dzimtai no Pikanu mājām Svilpovā   18.11.2013
Piltenes pilsētas pensionāri, represētie Parastā goba Likteņdārzam   13.10.2012
123456789