Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKĀS PERSONAS (60)
JURIDISKĀS PERSONAS (3)
Tiko, Alberts, Klaudija un Leonella- Sadde Olivieri Egle S.O.S. Venezuela   04.08.2014
Tiltiņu dzimtas salidojums. Kļava No pagātnes un nākotni.   13.06.2015
Tiltnieku ģimene Parastā vīksna Elvīrai un Voldemāram Dzelmēm, Mirdzai un Voldemāram Kulmaņiem   13.05.2011
Tiļuki Anda un Raimonds Parastā goba Stipras ģimenes, lai veido stipru Latviju   09.09.2012
Tīruma-Ekmane Rasma Garzvīņu baltegle Lai nekad neaizmirstam manas tautas traģēdiju, ko pastrādāja ļaunā padomju vara. Atcerēsimies bērniņus, kas dzima un mira lopu vagonos, mātes un tēvus, kas palika Sibīrijas sniegos, jaunos vīrus, kas līdz pēdējam elpas vilcienam cīnījās par brīvu Latviju   03.10.2011
Tišanovu ģimene (Linda, Agīls, Emīlija, Oto) Kļava 5. Gadu kāzu jubilejā.   19.06.2015
Tolmaņu ģimene Parastā goba Likteņdārzam   20.07.2011
Toms Alpa - Lūks Sudrabegle Krustvecāku dāvana 18.g. jub. Audz liela un skaista, lai mani bērni šeit atminas Latviju.   13.04.2014
Toms Gunārs, fonda "Sibīrijas bērni" valdes priekšsēdētājs Ābele Alvīnei Toms, izsūtītai 1941. gada 14. jūnijā, tiesātai uz nāvi. Nošauta 1941. gada 29. decembrī Krasnojarskas novadā Jeņiseiskā Skatīt kartē 23.04.2008
Toms un Zane Mankusi. Manžūrijas kļava Roka pieglaudās rokai, Acis gremdējās acīs, Tā sākās mūsu siržu stāsts. /R. Tagore/   09.07.2016
1234567