Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKĀS PERSONAS (135)
JURIDISKĀS PERSONAS (66)
VISI
Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa Kļava Ar mīlestību savai zemei   20.09.2013
Rīgas Sociālais dienests, teritoriālais centrs "Ziemeļi" Ābele Daugav's abas malas mūžam nesadalās!   24.05.2013
Rīgas speciālā internātpamatskola bērniem ar dzirdes traucējumiem 2012./2013. m.g., 6.e, 9.e, 9.g. klases Rietumu tūja Lai izdodas iecerētā mērķa sasniegšana!   24.09.2012
Rīgas Stradiņa Universitātes Farmācijas ķīmijas katedra Parastā goba Latvijai!   08.06.2012
Rīgas Tehniskā universitāte Ābele Jāiestāda dziesma Likteņdārzam (RTU 150)   12.05.2012
Rīgas Tehniskā universitāte – Koris „Vivere”. Rietumu tūja Latvijai. Ticībai taisnīgumam!   07.05.2016
Rīgas Tehniskā universitāte – Mūsdienu deju studija. Rietumu tūja Latvijai. Ticībai taisnīgumam!   07.05.2016
Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Parastais ozols   18.05.2013
Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte Parastais ozols   18.05.2013
Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte. Liepa Latvijai!   07.05.2016
1234567