Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKĀS PERSONAS (49)
JURIDISKĀS PERSONAS (7)
Elza, Dana, Igors, Skaidrīte, Irēna, Inna, Viktorija, Ilze, Veronika, Ligita, Igors A., Laura, Zenta, Normunds. Liepa Aktrises Danas Černecovas 30. Gadu jubilejā   31.05.2015
Emīlija-Lūcija (meita), Pēteris (znots), mīļie radiņi Japānas lapegle Jāzepam Valainim (1901. g.), Jozefatai Valainei (1941. g.), gāja bojā Sibīrijā un Tālajos Ziemeļos 1941. g.   03.09.2011
Emīls Zvidra un Vilhelms Eglītis, kristīti 20.07.2014 Parastais pīlādzis Augsim stipri kā Latvija! Lai dzīve būtu košāka kā pīlādžogas!   20.07.2014
Emīls Zvidra un Vilhelms Eglītis, kristīti 20.07.2014 Parastais pīlādzis Augsim stipri kā Latvija! Lai dzīve būtu košāka kā pīlādžogas!   20.07.2014
Ērgļu v-sk. 9.klase Sarkanais ozols Nelidosim zemu, mūsu ceļš ir cits. Mēs esam no tiem, kas brīnumiem tic.   19.05.2014
Ērgļu vidusskolas 2. un 4. klases skolēni un vecāki Parastā priede Par pagātni un gaišu nākotni mums katram un mūsu valstij   22.10.2010
Ērgļu vidusskolas 21. izlaidums, 1974. gads Kalnu priede Vismīļākajam klases audzinātājam Jānim Bičevskim   22.06.2013
Ēriks Dzenis , Atlanta USA. Kadiķis Latvijai!   28.09.2015
Ēriks Saukums un Ligita Saukuma. Kļava Ģimenei!   30.08.2015
Ermuiža Karmena, Birzlejs Uldis Parastais ozols Albertam, Kārlim un Jānim Birzlejām   02.10.2010
123456