Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKĀS PERSONAS (52)
JURIDISKĀS PERSONAS (14)
Īles pagasta pensionāru apvienība "Sarma" 40 EUR 2016 Ziedojums
Iļģuciema vidusskola 14.23 EUR 2012 Ziedojums
Iliško Daina 7.11 EUR 2012 Ziedojums
Ilmane Ingrīda 14.23 EUR 2012 Ziedojums
Ilūkstes novada pašvaldība 100 EUR 2017 Līdzfinansējums Likteņdārza Lielā kalna veidošanai
Immure Dzidra 71.14 EUR 2012 Ziedojums kociņa stādīšanai
Inapša Ilze 71.14 EUR 2013 Ziedojums kociņa stādīšanai
Inčukalna novada dome 300 EUR 2014 Atbalsts Likteņdārzam.
Inčukalna novada dome 14.23 EUR 2012 Ziedojums
Inčukalna politiski represētie 120 EUR 2018 Inčukalna politiski represēto ziedojums Mātes piemiņas akmenim Likteņdārzā
1234567