Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKĀS PERSONAS (58)
JURIDISKĀS PERSONAS (0)
Florence Zigrīda AD0061076 2009 Visai latviešu tautai
Fogell Sarmīte AC0000458 2009 Sarnīte Fogell
Folka Veronika AB0004275 2009 Donats Dzenis
Folka Veronika AB0004276 2009 Ignats Dzenis
Folmane Mirdza AD0020162 2009 Mirdza Folmane
Fomins Raimonds AD0020071 2009 Anatolijs Fomins
Fomrate Anda AD0006636 2010 Artūrs Veiss (tēvs)
France Ināra AC0011971 2009 Kārlis Lapsa
Francis Donalds AD0061894 2010
Freiberga Astrīda AC0005683 2009 Juris Freibergs
123456