Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKĀS PERSONAS (3604)
JURIDISKĀS PERSONAS (49)
AC0010979 2009 Edgars Krolls
AD0061837 2011
AD0006784 2012 Valdis Kalnietis
AC0041680 2012 Likteņdārzam
AC0004733 2009 Ansis Silkalns
AD0006783 2012 Elvīra Janovska
AB0022800 2010 Pēteris Mizis
AD0006782 2012 Likteņdārzam, Jānim Kalnietim
AD0006718 2012 Likteņdārzam, Alīdai Kalnietei
AB0022379 2012
123456789