Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKĀS PERSONAS (165)
JURIDISKĀS PERSONAS (21)
VISI
Skujenes ev. - lut. draudze un svētdienas skola, māc. Garzvīņu baltegle Artura-Jāņa Ezergaiļa (11.05.1877.) piemiņai. Kosas pag. "Veczvanniekos", miris 13.09.1969., Kanādā. Skujenes draudzes priekšn. (1937-1944). Kosas pag. aizsargu org. priekšn. Terēzes-Almas, dzim. 04.03.1894., Ķuze, Ezergailes piemiņai, apglabāta Kanādā.   12.07.2012
Smiltenes ģimnāzija Garzvīņu baltegle Latviešu sirds un prāta gaismai   04.10.2013
Smiltenes MRS Parastā priede Lai mūžam zaļo Latvija!   04.10.2014
Smiltenes tehnikums Ābele Visiem represijās cietušajiem   06.07.2011
Soroptimist International Liepa With love from Soroptimist international Cirencester & District   22.05.2014
Stadt Wittingen. Parastais ozols Partnerschafts besuch 2.07.- 7.07.2015. Wir freuen uns auf das 20- jå°hrige Jubilåum in 2016.   06.07.2015
Stāķu pamatskolas kolektīvs Parastais pīlādzis Katra maza pasaule ir lielas pasaules daļa un lai šī pasaule ir stipra, un dzīvotspējīga   03.10.2014
Stopiņu novada pašvaldība Sarkanais ozols Mūsu novada politiski represētajiem.   08.08.2015
Strenšu mežrūpniecības saimniecība Parastā priede Skaties uz skaisto Latviju un priecājies par to!   04.10.2014
Sūnu pamatskola Garzvīņu baltegle Latvijas nākotnei   27.05.2011
123