Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKĀS PERSONAS (27)
JURIDISKĀS PERSONAS (15)
VISI
Chantal et Elisabeth Guckert Parastais pīlādzis En memorie de leur pere EMILE disporu en Lettonie au mois d’aout 1944   30.05.2014
Cilnis Daira Parastā priede Tēvam Klāvam Andersonam   27.09.2010
Ciļņu un Dumpju ģimenes Vārpainā kļava Ērikai un Ilmāram Bastjāņiem   06.10.2011
Cimiņa Velga, Goldberga Anita Parastā goba Mežkopja Jāņa Millera dzimtai   12.05.2012
Cipule Ilze Parastā priede Artūram Cipulim   03.07.2011
Cipule Ilze Parastā priede Oļģertam Kicam   03.07.2011
Cipule Rasma Parastā priede Līnai Kicam   03.07.2011
Cipule Rasma Parastā priede Nikolajam Kicam   03.07.2011
Čirksti Valdis un Līga, un Laimis Garzvīņu baltegle Iestādīts kāzu dienā!   21.07.2013
Cīrule Ieva Parastā priede Kārlim Kalniņam-Vīndedzkalnam (1900 - 1942)   17.09.2011
123