Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKĀS PERSONAS (168)
JURIDISKĀS PERSONAS (8)
VISI
Baiba un Guntars Trinīši Zaļmizu kļava Kasparam Trinītim, lai arī kādos pasaules vējos un vietās tu būtu, tavas saknes ir Latvijā!   18.08.2014
Baiba un Jānis Parastais pīlādzis Baibas un Jāņa īpašais saldogu pīlādzis.   05.09.2015
Baiba un Jānis Parastais pīlādzis Baibas un Jāņa īpašais saldogu pīlādzis.   05.09.2015
Balande Biruta Ābele Ziedojums koka stādīšanai. Skatīt kartē 15.08.2017
Baļčūnu ģimene Zaļmizu kļava Baļčūnu dzimtas koks. Lai top!   12.07.2014
Baļčūnu ģimene Zaļmizu kļava Baļčūnu dzimtas koks. Lai top!   12.07.2014
Balgalvji Raimonds, Gunārs un Balgalve -Treimane Lilija Parastais ozols Mūsu vecākiem Frīdai un Kārlim Balgalvjiem Kanādā Skatīt kartē 06.07.2010
Bāliņi Lilija un Varimants Liepājā Garzvīņu baltegle Mazbērniem   14.09.2013
Bāliņu un Glaudānu ģimenes Spireja Stiprām ģimenēm   14.08.2011
Balodis Oļģerts-Imants Rietumu tūja Jānis Meilus, 1941. gada jūnijā nošauts Subates tirgus laukumā. Mirstīgās atliekas nav atrastas.   17.08.2012
123456789