Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKĀS PERSONAS (493)
JURIDISKĀS PERSONAS (125)
Saklis Andris 30 EUR 2014 Ziedojums
Sala Jānis 71.14 EUR 2012 Ziedojums kociņa stādīšanai
Salaka Laima 62 EUR 2019 Ziedojums
Salas nov.pašvaldība 22 EUR 2016 Ziedojums
Salas novada pašvaldība 142.29 EUR 2013 Atbalsts Likteņdārzam.
Salas novada pašvaldība 200 EUR 2017 Līdzfinansējums Likteņdārza Lielā kalna veidošanai
Salaspils novada pašvaldība 1423 EUR 2015 Līdzfinansējums Ozolu godasardzes tapšanai
Salaspils novada pašvaldība 300 EUR 2018 Līdzfinansējums Likteņdārza Lielā kalna veidošanai
Salaspils PK 24 EUR 2017 Ziedojums.
Salaspils PK 7 EUR 2017 Ziedojums.
123456789