Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKĀS PERSONAS (502)
JURIDISKĀS PERSONAS (29)
Kaimiņa Rita 142.29 EUR 2011 Ziedojums kociņa stādīšanai
Kaimiņa Rita 10 EUR 2018 Ziedojums
Kains Gundars 22.77 EUR 2011 Ziedojums
Kains Jānis 142.29 EUR 2013 Ziedojums kociņa stādīšanai
Kaivate Daina 7.11 EUR 2013 Ziedojums
Kajaka Inga 71.14 EUR 2011 Kociņu stādīšanai
Kakse Velga 7.11 EUR 2013 Ziedojums
Kalbergs Guntars 0.00 EUR 2010 Kociņu stādīšanai
Kaldrovska Vilma 71.14 EUR 2011 Kociņu stādīšanai
Kalēja Asja 5 EUR 2018 Ziedojums
123456789