Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKĀS PERSONAS (235)
JURIDISKĀS PERSONAS (20)
Mazure Ilze 71.14 EUR 2012 Ziedojums kociņa stādīšanai
Med Pārdaugava SIA "Dziedniecība" 7 EUR 2016 Ziedojums
Medkovs Mihails 50 EUR 2018 Ziedojums
Medne Agita 10 EUR 2018 Ziedojums
Medne Agnese 71.14 EUR 2012 Zieddojums kociņa stādīšanai
Medne Inese 70 EUR 2015 Ziedojums kociņa stādīšanai
Medne Ruta 10 EUR 2020 Ziedojums
Medne Ruta 5 EUR 2018 Ziedojums
Medne Ruta 2 EUR 2017 Ziedojums.
Medņi, Vīganta z/s 426.86 EUR 2011
67891011121314