Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKĀS PERSONAS (303)
JURIDISKĀS PERSONAS (53)
Lauciņa Marga 7.11 EUR 2012 Ziedojums
Lauka atbalsta dienesta Lauku reģistra daļas darbinieki 71.14 EUR 2011 Kociņu stādīšanai
Launkalnes sākumskola 12 EUR 2016 Ziedojums
Launkalnes sākumskola 12 EUR 2016 Ziedojums
Laure Inese 70 EUR 2015 Ziedojums par kociņa stādīšanu
Laure Kaija 5 EUR 2016 Ziedojums
Laure Kaija 71.14 EUR 2011 Kociņu stādīšanai
Laure Kaija 25 EUR 2015 Ziedojums
Laurinoviča Maija 5 EUR 2016 Ziedojums
Laurs Viesturs 42.69 EUR 2012 Ziedojums Ievas un Sandro Treiju Sudraba kāzu jubilejā
67891011121314