Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKĀS PERSONAS (413)
JURIDISKĀS PERSONAS (34)
VISI
Bebre Sarma 75 EUR 2017 Bruģakmens ziedojums
Bebris Jānis 250 EUR 2018 Ziedojums
Bebriša Indra 50 EUR 2018 Ziedojums
Beča Māra 21 EUR 2015 Ziedojums.
Bedrītis Gunārs 4 EUR 2014 Ziedojums
Beideckas Vijolīte 71.14 EUR 2012 Ziedojums kociņa stādīšanai
Beikmanis Ģirts 71.14 EUR 2013 Ziedojums kociņa stādīšanai
Beķere Sanita 28.46 EUR 2010
Beķere Sanita 5 EUR 2015 Ziedojums
Beļaunieks Jānis 10 EUR 2015 Ziedojums.
67891011121314