Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKĀS PERSONAS (26)
JURIDISKĀS PERSONAS (4)
VISI
Babītes vidusskolas Award vienība EUR 2019
Bauskas novada invalīdu biedrība EUR 2015
Bebru PII "Bitīte" EUR 2015
Beverīnas novada pašvaldība EUR 2017 Zeme Likteņdārza Lielā kalna uzbēršanai