Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKĀS PERSONAS (28)
JURIDISKĀS PERSONAS (10)
VISI
Saulkrastu vidusskolas 12. klase Piedalās Likteņdārza tapšanā, strādājot talkā 18.05.2012
Saulkrastu vidusskolas 12. klases skolēni 21.05.2010. piedalās Likteņdārza tapšanā, strādājot talkā 01.01.2010
SIA "Aizkraukles mērnieks" Lielā kalna uzmērīšana dabā 27.07.2016
SIA "Grāmatu draugs Plus" Likteņdārza viesu grāmata pārsiešana un restaurācija 25.10.2017
SIA "Walker Mowers Baltic" Ziedotais darbs- zāles pļaušana Likteņdārzā 10.09.2017
SIA Komunikāciju darbnīca Ziedojums 06.07.2016
Strazdumuižas internātskola Piedalās Likteņdārza tapšanā, strādājot talkā 03.10.2012
Strenču novada dome Palīdz ar izmaksu segšanu Strenču novada politiski represēto savākto 4 tonnu akmeņu transportēšanā. 01.06.2012
Suntažu vidusskola Piedalās Likteņdārza tapšanā, strādājot talkā 22.09.2012
Svētes pamatskolas 7., 8., 9. klašu skolēni (Jelgavas novads) 29.09.2009. piedalās Likteņdārza tapšanā, strādājot talkā 01.01.2009