Blog

Laulības Latvijas sirdī - Likteņdārzā. Kāzu izstāde:

 Iepazīties ar mūsu kāzu vietām un programmu piedāvājumu, svinību un ēdināšanas pakalpojumu iespējām kā arī ar laulību reģistrēšanas un svinību vietu dekorēšanas iespējām.

Sīkāka informācija sekos.

Vilis Vitols, Chairman of the Board

Things are not going easily at the moment, but with your help we will continue to build the Garden of Destiny – relentlessly and irreversibly. We are attempting to complete it as a gift to Latvia on her 100th birthday. If by chance we do not complete it on time, there is no cause for concern. Construction of St. Peter’s Church in Riga took a total of 282 years. It will not take us that long.

R. Stripnieks, „Latvijas valsts mezi" The last century robbed Latvia of several hundred thousand people – we have accepted this fact, but we have not forgotten. We at „Latvijas valsts meži” are proud to support the realization of the Garden of Destiny. We believe that the strength gained from past hardships must be passed on to future generations.

LIKTEŅDĀRZA KARTE

Supporters: