Contributors

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKA_PERSONA_PLURAL (72)
JURIDISKA_PERSONA_PLURAL (21)
Jelgavas apriņķis, Salgales pagasts Garzvīņu baltegle Villeru, Štrausu, Kukaiņu, Āvu, Ulmaņu, Gutliepu ģimenes, Venta Vītola, Šnoru, Kravzunko, Ūdru, Leču, Baltraku, Ģedetsonu ģimenes, Zoliņš Voldemārs, Jēkabsons Pēteris, Lazdiņu, Strazdiņu ģim. - izsūtīti 25.03.1949. uz Omskas apg., Drobiševas raj.   20.08.2011
Jelgavas pilsētas pašvaldība Sarkanais ozols Mūsu pilsētas politiski represētajiem.   09.08.2014
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas izglītības pārvalde” Kļava Vienmēr mīlēt sau zemi, valsti! Būt laimīgiem!   18.09.2015
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas izglītības pārvalde” Kļava Vienmēr mīlēt sau zemi, valsti! Būt laimīgiem!   18.09.2015
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 2012. gada 12. komercklase Garzvīņu baltegle Mūsu veiksmei, jaunības maksimālismam un nākamajiem 12   18.05.2012
Jelgavas un Tērvetes novadu pašvaldība Sarkanais ozols Mūsu novada politiski represētajiem   20.05.2014
Jenzena Rūta Parastais ozols Vectēvam Jānim Purviņam Friča dēlam (1870. g. - 14.06.1941. - 06.12.1941. Čertjož Soļikamska)   26.04.2012
Jenzena Rūta Parastais ozols Vecmātei Karlīnei Purviņai Kārļa meitai (1872. g. - 14.06.1941. - ? Kanska Krasnojarska)   26.04.2012
Jenzena Rūta Parastais ozols Tēvam Jānim Purviņam Jāņa dēlam (09.05.1904. - 14.04.1941. - 24.04.1943. Vjatlag Kirova). Agronoms, aizsargs, korp. Tālavija filistrs, Malnavas lauksaimniecības vidusskolas skolotājs.   26.04.2012
Jenzena Rūta Parastais ozols Tēva brālim Kārlim Purviņam Jāņa d. (1909. g. - 14.06.1941. - 10.03.1943. Kanska Krasnojarska)   26.04.2012
2345678910